Pianoplan

Piano@Lieke

Pianospelen is uitdagend en superleuk

Hoe snel iedereen het pianospelen leert is verschillend. Iemand van 6 jaar leert vaak minder snel dan iemand van 9 jaar. Om u toch een beeld te geven over wat uw kind gaat leren op les, is hier een overzicht. U kan hierin zien wat uw kind kan na een periode. Nogmaals dit kan per kind verschillen. Ik speel vaak met uw kind mee als begeleiding. Zo leert uw kind ook om in groepsverband te spelen. Het is een erg leuke lesmethode waarin de kinderen heel snel veel leren. Kijk maar eens naar wat je kan als je een jaartje op les zit!Na 2 maanden

In twee maanden leert uw kind:

Positie van de handen
Hoe het toetsenbord in elkaar zit
Kwartnoten, halve noten en hele noten spelen
Dynamische tekens toepassen: forte en piano
Namen van de toetsen
In de maat spelen
Noten in de g-sleutel lezen
Noten in de f-sleutel lezen
In de C-positie spelen
Secunde, terts en kwart spelen
Rusten spelenomebill

Dit is een liedje die uw kind na 2 maanden zou kunnen spelen:
"Mijn ome Bill" van Alfred's pianoboek 1A

Na een half jaar

In een half jaar leert uw kind:

Met twee handen tegelijk spelen
Kwart en Kwint spelen
In de G-positie spelen
Spelen met een onvolledige maat
Kruis toepassen op noten
Mol toepassen op noten
Staccato spelen
Dynamische tekens: crescendo en diminuendo
Herkennen vaststaande mollen en kruizenSaints

Dit is een liedje die uw kind na een half jaar zou kunnen spelen:
"When the saints go marching in" van Alfred's pianoboek 1B

Na een jaar

In een jaar leert uw kind:

In de D-positie spelen
Springen naar verschillende posities
Noten met een punt spelen
Legato spelen
Sext spelen
Melodische en harmonische intervallen
Een octaaf hoger spelen
Een akkoord spelendans18eeuw

Dit is een liedje die uw kind na een jaar zou kunnen spelen:
"Dans uit de 18e eeuw" van Alfred's pianoboek 2